Skip to main content

אבטיפוס

אבטיפוס הוא דגם הנועד לחקור ולבחון מוצר חדש או משופר. לפעמים דגם זה בא לבחון פונקציה או אספקט בודדים מתוך המכלול ולפעמים תפקידו של המודל להוכיח היתכנות, במקרים אחרים מיוצר האבטיפוס במטרה להציג למשקיע על מנת לגייס כספים. כך או כך תפקידו של האבטיפוס בתהליך פיתוח המוצר הוא חשוב ביותר וקריטי להצלחת הפרויקט.

במקרה של אבטיפוס סופי בא הדגם להמחיש בצורה הקרובה ביותר למוצר הסדרתי אספקטים של חומר, התאמת חלקים, הרכבה, ארגונומיה, מימדים ונפחים ועוד. הקמה של תשתית לייצור מוצר באופן סדרתי כרוחה בעלויות גבוהות לכן חשוב לבחון את הדברים כמה שיותר לעומק על בסיס האבטיפוס. במקרים רבים ייוצר האבטיפוס בטכנולוגיות ייצור שונות מאלו של הייצור הסדרתי, כך לדוגמא אבטיפוס ייוצר בעיבוד שבבי או בהדפסת תלת מימד למרות שהמוצר הסדרתי ייוצר בהזרקת פלסטיק בתבניות, הסיבה פשוטה- תבניות הן עסק יקר מאוד וייצורן דורש זמן רב.

איך בוחנים אבטיפוס? פשוט – משתמשים בו. ממוצר למוצר הצרכים מאבטיפוס משתנים, כך אבטיפוס המיועד לניסויים קליניים בבני אדם צריך לעמוד בקווי הרגולציה הנדרשים ולהיות מיוצר מחומר תקין, להיות אטום בדרגה הנדרשת וכו. לעומת זאת אבטיפוס של מוצר צבאי צריך יהיה לעמוד בתנאים קשים, כמו המוצר הסדרתי, והבדיקה הטובה ביותר תהיה לתת אותו למשתמש הקצה ש"יתעלל" בו בתנאים הייעודיים. גם במקרה של צעצוע לתינוק לדוגמא האינדיקציה הטובה ביותר תהיה פשוט לתת למספר תינוקות מודל של המוצר ולבחון את ההתנהגות שלהם, תינוק שלא יהיה מעוניין "במתנה" החדשה שקיבל פשוט לא יתעסק איתה והמעצב יקבל את האמת בלי פילטרים…