Skip to main content

שנים רבות שאנשים שאינם יכולים לראות מסתפקים בפתרונות מוגבלים, מסורבלים ושאינם מעניקים את העצמאות הבסיסית שכל אדם מבקש וצריך. עם התפתחות הטכנולוגיה ונגישותה, הן מבחינת מחיר והן מבחינת זמינות מגיעים לשוק העזרים לעיוורים מוצרים מתקדמים ששואפים להעניק את אותם החופש והעצמאות. ה"רילסנס" של אינטל הוא מודול אלקטרוני של מצלמת תלת מימד היודעת לנתח מרחב ברזולוציות קטנות ובדיוק רב. במסגרת כנס החדשנות בתל אביב נבחרנו לעצב עבור אינטל סדרת מוצרים המתבססים על הטכנולוגיה, המשקפיים הם אחד המוצרים הבולטים שהוצגו בכנס.