Monthly Archives: דצמבר 2015

עיצוב נברשת סטודיו למה

דיר שנדליר…

By | ... | No Comments

כמה שאנחנו נהנים לפתח מוצרים רפואיים, אנחנו עדיין לא יכולים בלי קצת נשמה מפעם לפעם… ונהנים מיצירת מוצרים שתרומתם העיקרית לעולם היא אסתטית. בקטגוריית תענוג אסתטי נמצאת נברשת הצבאים (deer…

Read More