Skip to main content

טופסייט-אופטיקס מפתחת משקפיים טלסקופיות ייחודיות ללקויי ראייה. העיצוב הסולידי שמסתיר בטבעיות  את המערכת האופטית חוסך את תחושת המבוכה שבשימוש במשקפיים הטלסקופיות הקיימות בשוק

tops2

tops3